O nama     Lokacija      Fotografije     Kontakt i rezervacije                                                                                       

Ku?a ?NEUTRINO?
je nova ku?a, smje?tena tri kilometra zapadno od grada Trogira u smijeru ?ibenika. Locirana je u jednom starom, mirnom, primorskom selu-Grgi?i, oko sto metara sjeverno od dobroznanog Hotela ?MEDENA? Rije?je o jednoj ?etveroeta?noj ku?i. Svaka eta?a je jedan prostrani stan ili jedan veliki apartman. Svaki od njih ima odvojen ulaz.
Sama ku?a je smje?tena na jednoj gotovo idealnoj lokaciji s izvanrednim pogledom na Jadransko more i mnoge Srednjo-dalmatinske otoke. Zbilja se mo?e u?ivati u fantasti?nom pogledu na sam grad Trogir kao i na njegov vrlo lijep zaljev.
Svaki kat odnosno stan, a to je u stvari prostrani apartman ima 95m2 (4+2), uklju?uju?i uz to da svaki kat tako?er ima dva mala balkoni?a (uz sobe) i po jednu prostranu terasu s ju?ne strane (20m2).
Kat se sastoji od po dvije sobe s duplim krevetima, plus postoji trosjed u dnevnom boravku, koji istezanjem omogu?ava spavanje za jo?dvije osobe. Zatim su na katu dva odvojena kupatila i WC-a, ru?nici, su?ilo za kosu i ostale pripadaju?e pojedinosti, uklju?uju?i malu ostavu. Osim toga na katovima postoje, naravno, kompletne i komforne kuhinje s fri?iderom, pe?nicom, elektro-ure?aj za kavu i svi ostali kuhinjama pripadaju?i elementi. Tu je naravno jo?i prostrana blagavaonica (14m2), kao i vrlo komotan dnevni boravak (20m2) s TV/SAT.
Apartmani (stanovi) u ku?i Neutrino su posebno pogodni za obiteljski odmor.Neutrino ima klimatizaciju na elektro pogon.Ku?a posjeduje u prizemlju odvojenu prostoriju s dva stroja za pranje rublja.
Svi gosti Ku?e imaju svoje mjesto za parkiranje. Svaki gost tako?er ima mogu?nost uporabe vanjskog ro?tilja.
Ku?a od pla?e daleko je otprilike dvjestotinjak metara. Tu se nalazi duga i prostrana pla?a ispod samog Hotela ?MEDENA? gdje se mogu upotrijebiti razni rekreacijski rekviziti, posebno za djecu i mlade? Du?an je dalek 150m, tik uz zapadnu stranu Hotela ?MEDENA? Osim toga postoje du?ani i u Segetu (2km), te brojni u gradu Trogiru (3km). Recimo usput i to da je Trogir sredjnjovjekovni grad pod za?titom UNESCO-ve kulturne ba?tine. Zra?na luka ?Split?se nalazi 7km isto?no od ?NEUTRINA?
Ku?a sa svoje lijeve i desne strane ima zasa?ena stabla mediteranskog vo?a. Ispred same Ku?e postoji tako?er vrt (105m2) u kojemu raste nekoliko vrsta vo?aka.
Na gornjem katu, na jednoj sjevernoj terasi (18m2) nalazi se vanjski tu? a takav jedan je i u prizemlju, uz samu Ku?u. Oba mogu poslu?iti za dnevno osvje?avanje. Tako?er je mogu?e, ako se zatra?i, organiziranje grupnog dnevnog izleta za obilazak susjednih otoka i oto?i?a. Ju?nije 60 metara susjed raspola?e novim i vrlo lijepim tenis igrali?tem koji se gostima Ku?e ?NEUTRINO?dopu?ta unajmiti.

Mi nudimo ?isto?u, ljubaznost, susretljivost i mir!
U Ku?i ?NEUTRINO?se govori engleski. Njema?ki tako?er.

U na?oj ku?i je svaki gost dragi gost.

The ball head is hair extensions an unbeaten classic. It is suitable for girls with a small amount of clip in hair extensions. Bringing this fluffy ball head has a real effect. The fluffy flower ball head is hair extensions uk suitable for all seasons, which can highlight the cuteness of human hair extensions girls.
Ku?a "NEUTRINO" Put Grgi?a 14 Seget (Trogir) Croatia © 2007 Tel.++385 (0) 21 880 048 Mobil:++385 (0) 98 667 921